descrierea bolii în limba română

Agent patogen
Boala este provocată de ciuperca Puccinia recondita.

Simptomele bolii
Boala se manifestă pe frunze şi tecile frunzelor.
Boala poate apărea încă din toamnă şi continuă în primăvară când se observă pe frunzele atacate puncte de culoare ruginie, răspândite pe ambele feţe ale limbului (toamna punctele apar la baza frunzelor). Cele mai multe puncte de atac se observă însă pe faţa superioară a frunzelor dar, pot apărea şi pe tecile frunzelor şi mai rar pe tulpini.
Puccinia recondita este favorizată de ierni şi primăveri calde şi umede, semănatul timpuriu, îmburuienirea culturilor de grâu, umiditatea ridicată a aerului în timpul verii, recoltarea cu întârziere a grâului.
Infecția grâului are loc de la o temperatura de 15- 27 0 C.

Prevenire și combatere
• soiuri rezistente și rotația periodică a lor;
• respectarea sistemului de pregătire a solului;
• recoltarea la timp;
• distrugerea samuraslei;
• evitarea dozelor exagerate de azot;

Tratamente chimice
Arena 25 EC; Majestik 25 EC; Tafiin 320 SC;

oписание болезни на русском языке | Бурая ржавчина

Симптомы заболевания.

На листьях и влагалищах листьев сначала появляются бурые пустулы. Они не сливаются в сплошные пятна. Болезнь развивается на протяжении всего вегетационного периода, но чаще всего в фазу колошения и до созревания. При сильном поражении на посевах появляется ожог и листья скручиваются. Растения остаются низкорослыми и формируют более мелкие колосья. Зерно щуплое, легкое, мучнистое на разломе.

Факторы, влияющие на развитие болезни:
1. Заражение пшеницы происходит при температуре от 15 до 27 °С и при наличии капельной влаги;
2. Сохранению и накоплению инфекции способствуют прохладная и влажная погода в августе и в сентябре, относительно теплая зима, интенсивное выпадение осадков в первой половине вегетации и в период колошения;
3. Массовые всходы падалицы;
4. Наличие инфекции на поле с прошлого года;
5. Высокие дозы азотных удобрений;
6. Ранний посев пшеницы;
7. Восприимчевые сорта;
8. Наличие промежуточных растений-хозяев;

Защитные мероприятия:
- соблюдение севооборота;
- выращивание устойчивых сортов;
- уничтожение пожнивных остатков, злаковых сорняков и падалицы;
- посев в оптимальные сроки;
- протравливание семян фунгицидами;
- внесение фосфорно-калийных удобрений при посеве;

применение фунгицидов: Arena 25 SC, Taffin 320 SC.

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU TRATARE