descrierea bolii în limba română

Agent patogen
Boala este provocată de ciuperca Erysiphe graminis.

Simptomele bolii
Boala apare pe toate organele aeriene ale plantelor.
Toamna pe frunze apar pete albe, pâsloase, de diferite mărimi, ce pot fi semnalate pe ambele fețe ale limbului. Primvăra, atacul se extinde, petele albe putând fi semnalate pe frunzele din etajele superioare, pe tecile frunzelor, pe paie și chiar pe spice.
Frunzele atacate se ingalbenesc si mor prematur.
Boala se dezvoltă relativ la temperaturi joase (12–200C), timp ploios şi rece, rouă, ceaţă, semănăturile timpurii care au o aerisire slabă, irigarea necorespunzătoare, dozele exagerate de azot.

Prevenire şi combatere
• soiuri rezistente;
• rotația culturilor;
• distrugerea samuraslei;
• însămînțarea terenului la sfîrșitul perioadei optime;
• evitarea terenurilor joase și umede;
• evitarea excesului de azot în sol;
• nimicirea buruienilor prin erbicidare;

Tratamente chimice: Arena 25 SCEclipse 700 WP; Majestik 25 EC; Taffin 320 SC;

oписание болезни на русском языке | Мучнистая роса пшеницы

Симптомы заболевания
Появление на надземных органах в прикорневой зоне пушистого налета белого цвета, который со временем приобретает форму ватообразных плотных мучнистых подушечек желтовато-серого цвета с черными точками.

Факторы, влияющие на развитие болезни:
1. Заражение происходит при температуре от 10 до 15 ºС и повышенной относительной влажности воздуха от 50 до 100%;
2. Густота стояния растений;
3. Чрезмерное внесение азотных удобрений ;
4.Чередуется засуха и увлажнение почвы, сильный перепад температуры;
5. Повышенная температура воздуха (выше 30ºС) задерживает развитие мучнистой росы пшеницы.

Защитные мероприятия:
- соблюдение севооборота,
- выращивание устойчивых сортов,
- заделка пожнивных остатков в почву,
- своевременное уничтожение падалицы,
- посев в оптимальные сроки;

применение фунгицидов: Arena 25 SC,   Eclipse 700 WP,   Majestik 25 EC, Taffin 320 SC.

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU TRATARE