descrierea bolii în limba română

Agent patogen
Boala este cauzată de ciuperca Phomopsis helianthi.

Simptomele bolii
Boala atacă tulpinile, frunzele, mai rar poate să se manifeste și pe calatidii.
Atacul se manifestă prin apariția unor pete brune –castanii cu marginile difuze, amplasate de obicei în jurul punctului de inserție al pețiolului pe tulpină, care se extinde.
Boala se transmite de la un an la altul prin fructificațiile ciupercii ce se formează pe resturile vegetale, în special pe cele neîngropate sau îngropate superficial.
Este frecventă această boală în terenurile joase, grele, cu exces de apă și cu exces de erbicide care favorizează dezvoltarea patogenului, rotația de 6-7 ani în zone puternic contaminate, mărunțirea mecanică a resturilor vegetale și încorporarea lor prin arături adânci sau distrugerea prin ardere.
Temperatura optimală pentru dezvoltarea ciupercii este cuprinsă între 22...27 0 C.

Prevenire și combatere
• Soiuri şi hibrizi rezistenţi;
• evitarea terenurilor joase, cu soluri umede, grele;
• distrugerea samulastrei;
• fertilizarea echilibrată a solului;

Tratamente chimice
Eclipse 700 WP, Taffin 320 SC;

oписание болезни на русском языке | Фомопсис или бурая гниль подсолнечника

Симптомы заболевания.
Первые симптомы появляются на нижних листьях. У края листовой пластинки образуется крупное бурое пятно треугольной формы, направленное от края листа к его кончику, жилки темнеют от обезвоживания и приобретают темно-коричневый цвет, а лист – вид ожога. При сильном распространении болезни наблюдается массовая ломкость стеблей подсолнечника, поле имеет вид обгорелого.

Факторы, влияющие на развитие болезни:
1. Продолжительная влажная погода;
2. Температура для развития 20-28 ºС;
3. Заражение происходит в фенофазе 6-8 листьев;
4. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатков и семенах;
5. Восприимчивость гибрида к заражению;

Защитные мероприятия:
- использование гибридов, имеющих высокую толерантность к фомопсису;
- использование здорового семенного материала;
- пространственная изоляция подсолнечника от сои;
- пространственная изоляция семенных и товарных посевов не менее 5 км;
- посев в оптимальные сроки;
- соблюдение севооборота;
- уничтожение и глубокое запахивание зараженных растительных остатков;
- уничтожение сорной растительности, являющейся растениями-хозяевами инфекции;
- десикация зараженных посевов;
- применение фунгицидов Eclipse 700 WP, Taffin 320 SC.

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU TRATARE