descrierea bolii în limba română

Agent patogen
Boala este provocată de ciuperca Botrytis cinerea.

Simptomele bolii
Boala se manifestă pe toate organele plantelor, în toate fazele de dezvoltare.
Ciuperca parazitează numai pălăriile începând cu partea lor inferioară, unde produce pete brune ,în dreptul petelor, pe ţesuturile moi şi putrede, apare un praf cenuşiu.
Putregaiul cenușiu poate să cuprindă întreaga pălărie şi chiar la suprafaţa semințelor apare o culoare cenuşie-verzuie, iar între semințe apar scleroţi mici, negri.
Seminţele au suprafaţa pătată, fără luciul caracteristic şi cad uşor din încăperile lor. Miezul seminţei este şiştav, amar, iar seminţele îşi pierd parţial capacitatea de germinaţie.
Boala apare atunci cînd are loc rănirea ţesuturilor în urma grindinei, umiditatea de 90–100% mai ales în perioada coacerii, de temperaturi cuprinse între 15–200C, exces de azot în sol.

Prevenire și combatere
• soiuri şi hibrizi rezistenţi;
• rotația culturilor peste 6–7 ani;
• evitarea terenurilor joase şi umede;
• evitarea dozelor mari de azot;
• asigurarea unei densităţi uniforme 45–55 mii plante la hectar;

oписание болезни на русском языке | Серая гниль подсолнечника

Симптомы заболевания.

Ткани растений подсолнечника буреют и покрываются пушистым серым налетом, на котором позже формируются мелкие черные склероции.

При созревании на корзинках на тыльной стороне образуется темное маслянистое пятно, ткань цветоноса размягчается и покрывается серым налетом. На лицевой стороне корзинки появляются очаги с плотным мицелием и спороношением гриба.

Факторы, влияющие на развитие болезни:

  1. Склероции в растительных остатках в почве;
  2. Загущенные посевы;
  3. Относительно низкая температура 15-20 ºС и повышенная влажность;

Защитные мероприятия:

- соблюдение севооборота;

- правильный выбор предшественника;

- пространственная изоляция между посевами семенного и товарного подсолнечника, которые подвержены заболевания;

- посев в прогретую почву +8 - +10 ºС;

- протравливание семенного материала;

- соблюдение оптимальных норм и сроков посева;

- проведения десикации;

- очистка и просушка семян на элеваторе;

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU TRATARE