descrierea bolii în limba română

Agent patogen
Boala este provocată de ciuperca Plasmopara helianthi.

Simptomele bolii
Primele simptome se observă la plantele tinere, ce apar din semințele infectate. Aceste plante rămân pitice, au înălțimea de cel mult 25-30 cm, cu internoduri scurte, frunze mici, decolorate, încrețite și prezintă rădăcini slab dezvoltate.
Aceste plante au pe fața superioară a frunzelor zone mari galbene, în dreptul cărora pe fața inferioară a frunzelor începând de la coada frunzei, de-a lungul nervurilor principale și între nervuri, se formează o pâslă albă, deasă de miceliu.
Patogenul se instalează în plantă în condiții de umiditate ridicată (peste 50% din capacitatea de câmp) și la temperaturi de 10-12 0 C în sol.

Prevenire și combatere
• cultivarea hibrizilor rezistenți;
• folosirea de sămânță sănătoasă;
• distrugerea samulastrei;
• în cămpurile semincere se vor nimici plantele infectate;
• tratamente chimice în vegetație;

oписание болезни на русском языке | Ложная мучнистая роса или переноспороз подсолнечника

Симптомы заболевания.
I. Растения с тонким стеблем, слабой корневой системой и с мелкими хлороформными листьями;
II. Карликовые растения, утолщенные стебли, укороченные междоузлия;

Небольшие корзинки с недоразвитыми семенами и белый войлочный налет на нижней

Факторы, влияющие на развитие болезни:
1. Высокая влажность и пониженная температура 15-18 ºС;
2. Споры сохраняются в почве до 7 лет;
3. Зараженные семена.

Защитные мероприятия:
- соблюдение севооборота (подсолнечник через 6-7 лет);
- нельзя высевать подсолнечник после сахарной свеклы);
- высевать высококачественные семена;
- оптимальная густота стояния растений;
- удаление пораженных корзинок;
- фитосанитарные прополки;
- раздельная уборка здоровых и пораженных посевов;
- уничтожение растительных остатков после уборки урожая;
- глубокая зяблевая вспашка;
- борьба с падалицей;
- применение фунгицидов;

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU TRATARE